Μύθοι και πραγματικότητα

Μύθος
Τα αλουμίνια είναι καλύτερα απο τα PVC γιατί αντέχουν στo χρόνο.

Πραγματικότητα
Τα συνθετικά κουφώματα PVC της Gealan έχουν μεγάλους θαλάμους με ενισχυτικά στοιχεία από χάλυβα με αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη αντοχή στο χρόνο και τις κλιματικές αλλαγές.

διακοσμητική οριζόντια γκρι γραμμή

Μύθος
Τα αλουμίνια έχουν καλύτερη θερμομόνωση.

Πραγματικότητα
Τα αλουμίνια είναι καλός αγωγός της θερμότητας σε αντίθεση με τα PVC που έχουν εξαιρετική θερμομόνωση και θερμοδιακοπή.

διακοσμητική οριζόντια γκρι γραμμή

Μύθος
Τα PVC δεν προορίζονται για μεγάλα παράθυρα.

Πραγματικότητα
Στα PVC της Gealan δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη σταθερότητα του προφίλ, έτσι οι κύριοι θάλαμοι για το στοιχείο ενίσχυσης του χάλυβα έγιναν αντίστοιχα μεγάλοι με αποτέλεσμα την υψηλή ακαμψία κάμψης και τη σταθερότητα των μεγάλων παραθύρων.

διακοσμητική οριζόντια γκρι γραμμή

Το 1992 στην Αθήνα τοποθετήθηκαν λευκά pvc συνθετικά κουφώματα και είναι σαν καινούργια.
Άψογη λειτουργία και εμφάνιση!

Συνθετικά κουφώματα PVC, 30 ετών, εγκατεστημένα σε οικία.
Τοποθεσία Καστοριά.

Σύντομη φόρμα επικοινωνίας
Συμπληρώστε ότι σας ενδιαφέρει